baner baner

REGULAMIN PROMOCJI ORGANIZOWANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM BEBIPRIMA.DODOMKU.PL

1. Organizator promocji

1.1. Organizatorem promocji jest firma HiPP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 56644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Czas i miejsce trwania promocji

2.1. Promocje mają charakter ciągły i trwają do momentu odwołania ich przez Organizatora.

3. Uczestnicy promocji

3.1. Uczestnikiem każdej promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. W promocjach nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin, a także inne osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem promocji.

4. Nagrody rzeczowe

4.1. W promocji „Zrób zakupy powyżej 100 zł – dostawa gratis!” za zamówienie produktów Bebiprima o wartości powyżej 100 zł nagrodą jest bezpłatna dostawa.

4.2. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w punkcie 4.1.

4.3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody są zwolnione z obowiązku podatkowego.

5. Zasady promocji

5.1. Promocje zostały ogłoszone na stronie sklepu internetowego beiprima.dodomku.pl

5.2. Warunki promocji:

5.2.1. Promocja „Zrób zakupy powyżej 100 zł – dostawa gratis!”: przy zamówieniu produktów Bebiprima o wartości minimum 100 zł, dostawa jest bezpłatna na terenie całej Polski;

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, przesłane listem poleconym, priorytetowym, na adres Dodomku.pl, ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia z dopiskiem: Reklamacja Promocji wraz z wpisanym tytułem promocji.

6.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji oraz imię, nazwisko, adres (ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także telefon kontaktowy. Niepodanie telefonu kontaktowego nie uniemożliwia rozpatrzenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin niniejszej promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora i siedzibie firmy Dodomku.pl.

7.2.W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
 
koszyk z zakupami
zwiń koszyk
Dostawa: jutro
Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Innowacji 3 Szemud 84-217 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66
Internetowy sklep spożywczy dodomku.pl
4.8 5